Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Стралджа

История

    Целодневна детска градина Здравец” гр.Стралджа е общинско предучилищно детско заведение с постоянен адрес: ул.”Иван Вазов”№ 17а. В детската градина се обучават и възпитават деца от три до седем годишна възраст. 

    Детската градина е открита през 1984 година и носи името "Людмила Белоусова". Детското заведение се открива с 4 групи яслена възраст / от 1 до 3 години/ и 2 групи - детска градина -за деца от предучилищна възраст /от 3 до 7 години/.

    От 1986 година поради по-големия брой деца от предучилищна възраст, групите от две се увеличават на четири в детската градина, а яслените намаляват на две групи. На 21.06.1991 година ЦДГ „Людмила Белоусова“ се преименува в ЦДГ „Здравец“ с Протокол № 15/21.06.1991 година от заседание на Общински съвет -Стралджа.

    Сградата е двуетажна, построена по типов проект специално за детско заведение. Разполага с общо шест занимални и спални за децата, кухненски блок, административна част, перално помещение, складове за хранителни и други продукти, парно помещение, дворно пространство с озеленени, залесени и зацветени площи за игри, отдих и забавление на децата, оборудвани със съвременни детски съоръжения със средства от общината,спонсори и проект по Национална кампания  „За чиста околна среда” на тема „Обичам природата –и аз участвам”към МОСВ и ПУДОС. Детската градина стопанисва две трети от базата на сградата.

    През 2009-2010 година е осъществен проект на община Стралджа за основен  и цялостен ремонт на детското заведение. Санирана е цялостно сградата,изграден е нов покрив, подменена е дограмата, подовите настилки, извършена е реконструкция на детските помещения, санитарните възли за да се осигури по-голям комфорт и уют за децата в детското заведение. Подменена е вътрешната  база с нови, съвременни детски креватчета и частично с мебели и оборудване за децата. Сега детското заведение има съвременен и може да се каже европейски вид, за което не за всяко заведение може да се даде това определение.

    От 2010 година ,с решение на общинския съвет към ЦДГ „Здравец” са приобщени още две детски градини от с.Лозенец и с.Първенец с общо три групи. Сега детската градина е средищна с общо седем групи. Тук се обучават и възпитават деца от предучилищна възраст от града и селата Лозенец, Първенец, Недялско, Богорово, Правдино, Люлин. За пътуващите деца е осигурен транспорт.

    В ЦДГ „Здравец” работят висококвалифицирани педагози и помощен персонал, които се грижат за обучението и възпитанието на малките палавници. Доказателство за добрата и качествена работа с децата са резултатите на детското развитие,  участията на децата в детската градина, на общоградски мероприятия, празниците, развлеченията, състезателни игри и др., където се откроява почеркът на детското заведение.