Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Стралджа

Екип на ДГ "ЗДРАВЕЦ"

         За доброто възпитание на децата се грижи висококвалифициран и отговорен екип, чиято амбиция е да превърне ДГ "Здравец" в любимо място за всяко дете. Всеки един член на педагогическия екип притежава допълнителна професионално квалификационна степен. Осигурени са много добри условия за образование и възпитание. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

 

Директор: Мима Вълкова

 

 

ДГ "ЗДРАВЕЦ" - основна сграда

 

Група "Слънце" 

Учители: Нели Тончева - старши учител

               Дора Богданова - учител

Пом. възпитател: Пенка Велчева

   
Група "Смехорани"

Учители: Зоя Вълчева - старши учител

              Мария Бойчева - учител

Пом. възпитател: Надка Йорданова               

   
Група "Мечо Пух"

Учители: Пенка Узунова - старши учител

              Евгения Георгиева-  учител

Пом. възпитател: Стоянка Пенева

   
Група "Мики Маус"

Учители: Светлана Колева - старши учител

              Величка Тодорова - учител

Пом. възпитател: Стоянка Радева

   
Яслена Група 

Мед. сестра: Янка Михалева

                    Мима Христова

Пом. възпитател: Марина Георгиева

                          Добринка Андонова

   
Счетоводител

Йорданка Иванова

Медицинска сестра

Йолина Костова

Домакин Щилияна Бойчева
Готвач Мима Великова
Работник кухня Добрина Христова
Перач Светла Георгиева
Огняр Митко Митев

 

ДГ "ЗДРАВЕЦ" - филиал Лозенец

 

Група "Пламъче"

Учителки: Станка Атанасова-Маринова -учител

                Гинка Иванова - учител

Пом. възпитател: Петранка Добрева

   
Група "Светулка"

Учители: Таня Атанасова - учител

               Мариана Железчева - учител

Пом. възпитател: Ивилина Тенева

   
Домакин Йовка Рахнева
Готвач Мима Терзиева
Огняр Милан Милчев

 

ДГ "ЗДРАВЕЦ" - филиал Първенец

 

Група "Слънце"

Учители: Таня Йовчева - старши учител

              Радостина Жечева-  учител

Пом. възпитател: Галина Бинева

   
Домакин Галина Бинева
Готвач Матушка Илиева