Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Стралджа

МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА.....

МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА.....

МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 1МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 2МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 3МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 4МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 5МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 6МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 7МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 8МАРТЕНИЦА ДНЕС ТИ ПОДАРЯВАМ, НИШКА ОТ ЖИВОТА ВЪВ ДОМА, БЯЛА КАТО ВИШНАТА НА ДВОРА И ЧЕРВЕНА -СИЛА НА КРЪВТА..... - Изображение 9

Прикачени документи

марта 1 март.jpg