Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Стралджа

На 21.10.2022г. в пенсионерски клуб град Стралджа, се реализира успешно разяснителна кампания за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност по проект: